Vernissage ”mina mänskliga rättigheter”

Vernissage ”mina mänskliga rättigheter”

Jag firade denna fina dag med sushi och Vernissage. Min mamma har tillsammans med två andra kvinnor tagit fram vackra kort som tydligt förklarar artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Med dessa kort vill dom nå ut till kvinnor och människor i hela världen så att dom tydligare vet sitt värde och sina rättigheter. Det var en jättefin utställning och om du vill veta mer gå in på:

www.myhumanrights.se

Read More